Đệm bán chạy trong tháng

Kích thước: 1m8*2m*9cm

dem-bong-pe-gam123

Đệm bông PE GAM123

Giá NY: 3,730,000 2,611,000 VNĐ

Kích thước: 1m6*2m*9cm

dem-bong-pe-gam118

Đệm bông PE GAM118

Giá NY: 3,380,000 2,366,000 VNĐ

Kích thước: 1m2*1m9*5cm

dem-bong-pe-ct01

Đệm bông PE CT01

Giá NY: 1,620,000 1,053,000 VNĐ

Kích thước: 1m6*2m*7cm

dem-bong-pe-ct17

Đệm bông PE CT17

Giá NY: 2,600,000 1,690,000 VNĐ

 

Kích thước: 1m6*2m*9cm

dem-bong-pe-ct18

Đệm bông PE CT18

Giá NY: 3,050,000 1,982,500 VNĐ

Kích thước: 1m8*2m*9cm

dem-bong-pe-ct23

Đệm bông PE CT23

Giá NY: 3,240,000 2,106,000 VNĐ

Kích thước: 1m8*2m*7cm

dem-bong-pe-ct22

Đệm bông PE CT22

Giá NY: 2,930,000 1,904,500 VNĐ

Kích thước: 1m2*1m9*9cm

dem-bong-pe-ct03

Đệm bông PE CT03

Giá NY: 2,180,000 1,417,000 VNĐ

 

Ga gối đang bán chạy trong tháng

Kích thước: 1m6*2m

bo-ga-goi-satin-st313

Bộ ga gối Satin ST313

Giá NY: 4,100,000 3,280,000 VNĐ

Kích thước: 1m6*2m

bo-ga-goi-ct06

Bộ ga gối CT06

Giá NY: 2,580,000 2,064,000 VNĐ

 

Kích thước: 1m6*2m

bo-ga-goi-satin-st312

Bộ ga gối Satin ST312

Giá NY: 4,100,000 3,280,000 VNĐ

Kích thước: 1m6*2m

bo-ga-goi-satin-st310

Bộ ga gối Satin ST310

Giá NY: 4,100,000 3,280,000 VNĐ

Kích thước: 1m8*2m

bo-ga-goi-satin-st316

Bộ ga gối Satin ST316

Giá NY: 4,340,000 3,472,000 VNĐ

 

Sản phẩm thanh lý

35

Kích thước: 1m8*2m*5cm

dem-bong-pe-ct21

Đệm bông PE CT21

Giá NY: 2,590,000 1,683,500 VNĐ

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHĂN GA GỐI ĐỆM VIKOSAN HOÀNG HÀ

 

Văn Phòng giao dịch: Số 95 - Đường Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

Địa Chỉ Kho: KCN Hà Bình Phương - Thường Tín - Hà Nội